Večjezičnost velja v zgodnjem otroštvu – predavanje za starše

Starši verjamejo, da so jezikovne urice in glasbena šola nekaj dobrega za njihove otroke. Mar ni tako, da glasbeniki bolje govorijo tuje jezike? Sedaj je to znanstveno dokazano: raziskovalci iz Centra za kognitivne znanosti jezika so ugotovili, da otroci, ki hodijo v glasbeno šolo, in otroci, ki so večjezični, bolj natančno zaznavajo strukturo jezika, ki ga ne poznajo! Več o tem pa na našem predavanju …

Sodelavce Centra za kognitivne znanosti jezika je zanimalo, ali drži, da imajo glasbeniki in večjezičneži »boljša ušesa«. Zato smo v sodelovanju z osnovnimi in glasbenimi šolami v okolici Nove Gorice na obeh straneh meje izvedli zanimivo znanstveno raziskavo, o kateri bomo poročali v tem predavanju. Z eksperimentom poslušanja smo preverjali, ali znajo dvojezični in glasbeno izobraženi otroci razlikovati med stavki, ki vsebujejo iste besede v istem vrstnem redu, a so vseeno skladenjsko in pomensko različni (slovenski primer bi bil „Čez cesto je stekla lisica“).

Seveda tak eksperiment deluje le, če otroci besed ne razumejo, zato smo ga izvajali v zanje neznanem jeziku (francoščini). Pri razlikovanju so se otroci torej lahko zanašali le na premore, višino in hitrost govora. Testirali smo različne skupine otrok, ki so se razlikovale glede na to, ali otroci obiskujejo glasbeno šolo in koliko jezikov govorijo. Smo potrdili tezo, da bodo med opisanimi stavki bolj natančno razlikovali glasbeniki in večjezični otroci?

Tako se zdi … vendar … za pojasnjevanje rezultatov potrebujemo malo več časa – na primer kratko poljudno predavanje – več pa si lahko tudi preberete v naši dvojezični knjižnici. Udeležite se strokovnega predavanja in izvedeli boste, kako lahko svojemu otroku v zibelko položite dragoceno darilo: dvojezičnost.

Če se želite udeležiti našega predavanja, spremljajte naše FB in Twitter profile – ali pa se obrnite neposredno na nas in z veseljem bomo predavanje organizirali za vas v vašem vrtcu ali organizaciji, na šoli ali drugi ustanovi.