image
image
image
Večjezičnost velja doma
Bilingualism Matters at home
Bilinguismo Conta a casa
Večjezičnost velja v šoli
Bilingualism Matters in school
Bilinguismo Conta nella scuola
Večjezičnost velja v labu
Bilingualism Matters in Lab
"Bilinguismo Conta a laboratorio"
Večjezičnost velja v medijih
Bilingualism Matters in media
Bilinguismo Conta a nei media
Kaj je dvojezicnost?


Vsak od nas je dvojezičen. Ne verjamete? Zagotovo poznate vsaj nekaj besed v vsaj enem od številnih tujih jezikov. Mogoče pozdrav, mogoče števila do deset, mogoče kakšno jed ali bog-ne-daj grdo besedo. Ste zaradi tega že dvojezični? Tako je. Poleg tega pa znate razen svojega domačega narečja tudi knjižno slovenščino - in študije dokazujejo, da so kognitivne koristi več narečij enake kot koristi obvladanja več jezikov.
image
image
image

Penka je direktorica slovenske veje Večjezičnost velja. Raziskuje, kako se pomen izrazov spreminja glede na govorno situacijo in kako raba enega jezika vpliva na drugega pri večjezičnih.

penka.stateva@ung.si
Penka Stateva

Arthur se posveča delovanju večjezičnih možganov in pri tem odkriva, kakšne so prednosti, če znaš več jezikov. Njegovo področje je raziskovanje skladnje iz teoretičnega in eksperimentalnega vidika, psiholingvistika in večjezičnost

arthur.stepanov@ung.si
Arthur Stepanov

Matic pomaga pri pripravi raziskav o večjezičnosti in hkrati skrbi za spletno stran ter izvaja tako poljudna in strokovna predavanja kot tudi delavnice o večjezičnosti.

matic.pavlic@pef.uni-lj.si
Matic Pavlič

Alessandra poučuje in sodeluje pri pripravi in izvajanju raziskav o večjezičnosti. Zanima jo večjezično procesiranje pod vplivom zakonitosti govora in pragmatike

alessandra.zappoli@ung.si
Alessandra Zappoli

Sara raziskuje večjezičnost predvsem z vidika njegovih kognitivnih prednosti pri procesiranju diskurza. Ima bogate izkušnje z jezikovnim testiranjem otrok in odraslih. Prav tako pa sodeluje tudi pri širjenju raziskovalnih spoznanj v jezikovni skupnosti.

sara.andreetta@ung.si
Sara Andreetta

Greto zanimajo kognitivni vidiki, povezani s usvajanjem drugega jezika, in pragmatične prednosti dvojezičnih ljudi. Njeno glavno raziskovalno področje je eksperimentalna pragmatika; raziskovala ga je z zelo različnimi tehnikami. Ukvarja se tudi s poučevanjem in se udeležuje mednarodnih konferencah, na katerih predstavlja nova spoznanja o dvojezičnosti.

greta.mazzaggio@ung.si
Greta Mazzaggio
Naše PovezaveZ znanstvenim raziskovanjem prispevamo k oblikovanju jezikovnih politik ter dvigujemo ugled in zavest o večjezičnosti med oblikovalci jezikovnih politik, med zdravstvenimi in pedagoškimi delavci, akademiki in med splošno javnostjo. Pri tem sodelujemo s številnimi uglednimi partnerji in posamezniki od šol do univerz.

Naši Projekti

Delo centra Večjezičnost velja je bilo do sedaj podprto z dveh strani. Člani naše ekipe so od leta 2014 do 2019 sodelovali v projektu Atheme, ki ga je vodil Arthur stepanov, financiral pa ga je Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti pod številko odločbe 613465. https://www.atheme.eu/#top

Trenutno pa sodelujemo v projektu Jezikovni prenos pragmatičnih prvin: Govorci slovenščine v večjezičnem okolju, ki ga vodi Penka Stateva (2020-2023) in ga financira ARRS.
DogodkiBlog:

Tukaj lahko spremljate naša razmišljanja o jeziku, usvajanju jezika in dvojezičnosti. Znanost bi bila lahko suhoparna, če je ne bi znali predstaviti tudi na dostopen in zabaven način. Uporabite naše prispevke pri pouku ali predstavitvi - lahko pa si blog le ogledate in malo namuznete. Če ste sami kdaj doživeli zanimivo anekdoto v zvezi z večjezičnostjo in če imate žilico za pisanje in/ali fotografiranje, pa nam pošljite svoje besedilo in/ali sliko, da ju bomo objavili.


Knjižnica

Knjižnica vsebuje znanstvene in poljudnoznanstvene prispevke, ki smo jih objavili v različnih domačih in tujih revijah. Pomembno se nam zdi, da omogočimo dostop do podatkov, na katerih slonijo naša dognanja: preverite lahko, da ne gre zgolj za subjektivna prepričanja, ampak na znanstveno utemeljena mnenja in priporočila. Vabljeni k branju!
Center Večjezičnost velja Svetovalno-promocijski center za večjezičnost

Projekti, ki jih izvajamo na centru Večjezičnost velja, so deloma financirani prek Agencije za raziskovanje Republika Slovenije.

© Večjezičnost velja 2020, vse pravice pridržane

Izdelava spletne strani: Domen Vinko