Izdelava standardiziranega testa sposobnosti razumevanja stavkov pri odraslih v slovenskem jeziku

S serijo eksperimentov smo primerjali pragmatično sklepanje povezano s kvantifikatorjem, kot je na primer „nekaj“. Obravnavali smo dvojezične otroke v primerjavi z njihovimi enojezičnimi vrstniki.

Stateva, P., Andreetta, S., Dupuy, L., Cheylus, A., Déprez, V., van der Henst, J.-B., Jayez, J., Stepanov, A., in Reboul, A., 2019. Pragmatic abilities in bilinguals: The case of scalar implicatures. Linguistic Approaches to Bilingualsim

Povezava: https://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/lab.17017.dup