Franc Lanko Marušič in Rok Žaucer

Večjezičnost in jeziki v stiku

Trenutno ne obstaja podatkovna baza jezikovnih sposobnosti slovenskih odraslih, ki bi upoštevala dejavnik govornega delovnega spomina. Cilj raziskave je razviti zanesljiv standardiziran test razumevanja stavkov v realnem času pri slovensko govorečih odraslih, ki bi vseboval tudi meritve govornega delovnega spomina.

Marušič, F. in Žaucer, R. 2016. ‘The Modal Cycle vs. Negation in Slovenian’. V: Formal Studies in Slovenian Syntax. In honor of Janez Orešnik, ur. F. Marušič, R. Žaucer. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. 167–192.

Povezava: https://benjamins.com/catalog/la.236.08mar