Arthur Stepanov, Matic Pavlič in Penka Stateva

Imajo večjezični boljša ušesa?

Z eksperimentom poslušanja smo preverjali, ali dvojezični in glasbeno izobraženi otroci znajo razlikovati med stavki, ki vsebujejo iste besede v istem vrstnem redu, a so vseeno skladenjsko in pomensko različni (slovenski primer bi bil „Čez cesto je stekla lisica“). Seveda tak poskus deluje le, če otroci besed ne razumejo, zato smo ga izvajali v zanje neznanem jeziku (francoščini). Pri razlikovanju so se torej lahko zanašali le na prozodijo stavka (višino in hitrost govora).

Stepanov, A,. Pavlič, M., Stateva, P. in Reboul, A. 2018. Children’s bilingualism and early musical training influence prosodic discrimination of syntactic structure in an unknown language. Journal of the Acoustical Society of America 143.

Povezava: https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5019700