Arthur Stepanov, Karmen Brina Kodrič, Penka Stateva

Pomen delovnega spomina za prozodično razlikovanje pri otrocih

V tej študiji raziskujemo vlogo delovnega spomina, ki bi ga otroci lahko uporabili za prozodično razlikovanje, saj vemo, da so otroci občutljivi na prozodične ključe, ki razlikujejo skladenjske strukture podobno zvenečih stavkov v neznanem jeziku. Devetletni slovenski enojezični in dvojezični otroci (N = 70) so razlikovali med pari stavkov v neznanem jeziku (francoščini), preizkusili pa smo tudi njihov delovni spomin (ponavljanje števil in nebesed). Rezultati kažejo, da so v proces prozodičnega razliko

Stepanov, A., Kodrič, K. B., Stateva, P. (2020): The role of working memory in children's ability for prosodic discrimination. PLoS ONE 15(3).

Povezava: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229857