Arthur Stepanov, Sara Andreetta, Penka Stateva, Adam Zawiszewski, Itziar Laka

Izdelava standardiziranega testa sposobnosti razumevanja stavkov pri odraslih v slovenskem jeziku

Raziskujemo procesiranje dolgih odvisnosti pri dveh skupinah govorcev italijanščine, tistih, ki jo govorijo kot materni jezik, in tistih, ki jo govorijo kot napredni drugi jezik in je njihov prvi jezik slovenščina. Z metodo samotempiranega branja smo pri obeh skupinah preverjali skladenjske otoke (glede katerih sta italijanščina in slovenščina enaki) in naslonke (pri katerih se jezika razlikujeta). Ugotovili smo, da se enojezični prvi govorci italijanščine od dvojezičnih drugih govorcev italijanščine in slovenščine razlikujejo le pri procesiranju naslonk, pri procesiranju skladenjskih otokov pa ne.

Stepanov, Arthur, Andreetta, Sara, Stateva, Penka, Zawiszewski, Adam, Laka, Itziar. Anomaly detection in processing of complex syntax by early L2 learners. Second language research. 2020, 36(3). 371-397.

Povezava: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0267658319827065